Brev (Wikipedia)

Brev är en typ av postförsändelse.
Det finns ett generellt internationellt förbud mot att skicka levande djur och farliga ämnen med posten. I postfördraget från 1929 som antogs vid Världspostföreningens 9:e kongress i London tillkom ett undantag för levande bin, silkesmaskar och blodiglar. Numera är även bananflugor tillåtna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *