Saknade brev (PTS)

Anmälan av saknade brev

Saknar du ett brev? Då kan det hända att det hamnat hos PTS.

Läs först texten nedan om vilka sorters försändelser vi på PTS tar och inte tar hand om, det kan bespara dig mycket tid i jakten på ditt brev.

Följande typer av försändelser arkiveras hos PTS:

  • Oadresserade eller ofullständigt adresserade vanliga brev som har skickats inom Sverige.
  • Returer från utlandet (brev som skickats från Sverige till utlandet och inte kan delas ut i adresslandet).

Följande typer av försändelser finns inte hos PTS:

  • Brev som har avsändarens namn på kuvertet.
  • Brev som har skickats från utlandet.
  • Föremål som ramlat ur brev.
  • Vykort, brevkort eller liknande försändelser som inte är inneslutna i kuvert eller annat omslag.
  • Postpaket

Tillhör din försändelse någon av grupperna som inte finns hos PTS kan du söka den hos den aktuella postoperatören. Posten AB hanterar de allra flesta av försändelserna inom Sverige.

Tänk också på att det kan ta en viss tid innan postoperatören skickar in brevet till PTS.

Vad gör PTS med obeställbara brev?

PTS har enligt postlagen i uppdrag att hantera brev som en postoperatör inte kunnat dela ut till adressaten.

PTS har i uppgift att öppna obeställbara brev och med ledning av innehållet om möjligt skicka tillbaka det till avsändaren. I vissa fall kan PTS med ledning av uppgifter i försändelsen identifiera adressaten. PTS gör däremot inga försök att hitta en ny adress till adressaten. Detta är ett jobb för postoperatören på utdelningsorten. Saknar du ett brev, ska du i första hand leta efter det hos utdelaren.

Öppnade brev som PTS inte lyckas att identifiera avsändaren till, förvaras i två månader (lösenbelagda brev) eller fyra månader (övriga försändelser), varefter de förstörs.

Innehåll som är förstört eller som består av trycksaker, reklamblad eller liknande och som kan antas sakna värde förstörs omedelbart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *