bab.la Fraser: Personligt | Brev (Svenska-Franska)

Brev : Öppning

Kära John,
Cher Jacques, Informellt, standardiserat sätt att hantera en vän
Kära mamma/pappa,
Chère Maman / Cher Papa, Informellt, standard sättet att hantera en dina föräldrar
Kära farbror/morbror Jerome,
Cher Oncle Jean, Informellt, standard sättet att hantera en medlem av din familj
Hello John,
Salut Jean, Informellt, standardiserat sätt att hantera en vän
Hej John,
Coucou Jean, Mycket informellt, standard sätt att hantera en vän
John,
Jean, Informellt, direkta sätt att hantera en vän
Min kära,
Mon chéri / Ma chérie, Mycket informellt, som används när man hanterar en nära anhörig
Min käraste,
Mon cher/ ma chère et tendre Mycket informellt, som används när man hanterar en partner
Käraste John,
Mon Jean d’amour, Informellt, som används när man hanterar en partner
Tack för ditt brev/meddelande.
Merci pour votre lettre. Används när du svarar på korrespondens
Det var skönt att du hödre av dig igen.
Cela m’a fait plaisir d’avoir des nouvelles. Används när du svarar på korrespondens
Jag är väldigt ledsen att jag inte har skrivit på så länge.
Je suis désolé de ne pas t’avoir écrit depuis si longtemps. Används när du skriver till en gammal vän du inte har kontaktat i ett tag
Det har varit så länge sedan vi hade någon kontakt.
Cela fait trop longtemps que l’on ne s’est pas contacté. Används när du skriver till en gammal vän du inte har kontaktat på länge

Brev : Huvuddel

Jag skriver för att berätta att …
Je t’écris pour te dire que… Används när du har viktiga nyheter
Har ni några planer för …?
As-tu des plans pour…? Används när du vill bjuda in någon till en händelse eller träffa dem
Tack at ni skickade/bjöd in/bifogade…
Merci pour l’invitation……… Används att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga en del information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / get mig / har skriver till mig …
Je te suis très reconnaissant de m’avoir dit /offert / écrit… Används att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något / erbjuda dig till något / har skriver till dig angående något
Det var så vänligt av er att skriva / bjuda in mig / skicka mig …
Ce fut très aimable de ta part de m’écrire / m’ inviter / m’ envoyer… Används när du verkligen uppskattar något som någon skrev till dig / bjudit in dig till / skickat
Det gläder mig att kunna meddela att …
J’ai la joie de vous annoncer que… Används att tillkännage goda nyheter till vänner
Det glädje mig att höra …
J’ai eu la joie d’apprendre que… Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Jag är ledsen att meddela att …
J’ai le regret de vous informer que… Används att meddelar dåliga nyheter till vänner
Jag är så ledsen att höra att …
Je fus désolé d’apprendre que… Används att trösta en vän beträffand av dåliga nyheter

Brev : Avslut

Ge min kärlek till … och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Transmets mon amour à…et dis lui qu’il / elle me manque. Används när du vill berätta för någon att du saknar dem via mottagaren av brevet
… hälsar.
…envoie ses salutations. Används när du lägger någon annans hälsningar i ett brev
Hälsa till … för mig.
Dis bonjour à…de ma part. Används när man vill erkänna någon annan via den person som du skriver
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Dans l’attente d’une lettre de ta part… Används när du vill få ett svarsskrivelse
Skriv tillbaka snart.
Écris-moi vite. Direkt, används när du vill ta emot ett svarsskrivelse
Skriv gärna tillbaka när…
Écris-moi quand… Används när du vill att mottagaren ska svara först när de har nyheter av något
Skicka mig nyheter, när du vet något mer.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus. Används när du vill att mottagaren ska svara först när de har nyheter av något
Ta hand om dig själv.
Prends soin de toi. Används vid skrivning till familj och vänner
Jag älskar dig.
Je t’aime. Används när du skriver till din partner
Allt väl,
Tous mes voeux, Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Med vänliga hälsningar,
Meilleurs voeux, Informellt, används vid skrivning till familj eller vänner
Vänliga hälsningar,
Meilleures salutations, Informellt, används vid skrivning till familj eller vänner
Allt väl,
Bonne chance, Informellt, används vid skrivning till familj eller vänner
All min kärlek,
Je t’envoie tout mon amour, Informellt, används vid skrivning till familj eller vänner
Med kärlek,
Mes amours, Informellt, som används när du skriver till familjen
Mycket kärlek,
Mes amours, Informellt, som används när du skriver till familjen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *